Nieuwe etiketteren

U moet voldoen aan het nieuwe etiketteren. Maar wat verandert er exact? Welke veranderingen moet u gaan doorvoeren op uw etiketten? Moet de aanwezigheid van allergenen worden aangetoond? Dient de voedingswaarde van uw recepten berekend te worden?

Op deze pagina wordt eerst ingegaan op de wijzigingen die u moet doorvoeren op uw etiketten. Daarna wordt ingegaan op de regelgeving rondom allergenen in uw recepten. 


Wijzigingen op etiket 

Heeft u een bakkerij, slagerij, ambachtelijk bedrijf, ijssalon? Produceert u of biedt u voorverpakte artikelen aan aan uw klanten? De volgende wijzigingen zult u moeten doorvoeren op de etiketten van uw voorverpakte artikelen:

- De grootte van de letters op de verpakking of het etiket wordt voorgeschreven. De minimaal vereiste lettergrootte (x-hoogte) voor verplichte informatie wordt 1,2 mm. Is het grootste oppervlak kleiner dan 80 cm2, dan is dat 0,9 mm

- Allergenen moeten opvallend worden vermeld. Dit wil zeggen dat de allergene stoffen in de ingrediënten­lijst van voorverpakte producten moeten worden geaccentueerd. Voorbeelden hiervan zijn: een afwijkende achtergrondkleur, onderstrepen of vet afdrukken. Lees hier verder over allergenen en de wetgeving. 

- Voedingswaarde vermelding wordt voor alle levensmiddelen verplicht, op een enkele uitzondering na. Vanaf 13 december 2016 bent u wettelijk verplicht op alle voorverpakte levensmidde­len de voedingswaarde te vermelden. Dit geldt echter niet voor levensmiddelen (met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen) die u rechtstreeks levert aan de eindgebrui­ker of aan de plaatselijke detailhandel. Voor producten waarop eerder dan 13 december 2016, al dan niet vrijwillig, een voedings­waarde wordt vermeld, geldt dat deze vermelding al met ingang van 13 december 2014 (!) aan de nieuwe regels moet voldoen.

- Het volledige adres, ook als sprake is van een BV, dient op het etiket te worden vermeld. De verantwoordelijkheidsverdeling is verduidelijkt: diegene wiens naam op de verpakking staat, of de importeur bij import uit derde landen, is verantwoordelijk voor de juiste informatie.

- Land van oorsprong van het primaire ingredient moet zijn vermeld. De vermelding van het land van oorsprong/ plaats van herkomst blijft verplicht als het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of werkelijke plaats van herkomst. Verder blijft de vermelding verplicht voor rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. Eind 2013 is duidelijk geworden hoe de verplichte herkomstaanduiding van vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee moet gebeuren. Voor december 2014 wordt pas duidelijk of de verplichte herkomstaanduiding wordt uitgebreid naar andere producten. De producten waaraan gedacht worden, zijn andere soorten vlees, melk en melk als ingrediënt in zuivelproducten, ander onverwerkte levensmiddelen, producten met maar een ingrediënt, ingrediënten die meer dan vijftig procent (= primaire ingredient) van een levensmiddel uitmaken.

- Datum van invriezen moet worden vermeldt als: "Ingevroren op…" en gaat vergezeld met de datum zelf (dag, maand, jaar) of een verwijzing naar de plaats op de etikettering waar de datum is aangegeven. Als een product meerdere malen is ingevroren en ontdooid, vermeld dan de datum waarop het product het eerst is ingevroren. De vermelding van de datum van invriezing is alleen verplicht bij de etikettering van voorverpakt diepgevroren vlees, diepgevroren vleesbereidingen en diepgevroren onverwerkte visserijproducten. De lidstaten kunnen besluiten om dit voorschrift uit te breiden naar niet-voorverpakte producten.

- De term ontdooid moet zijn vermeld als het product ontdooid is en het proces van invriezen en ontdooien de kwaliteit van het levensmiddel kan beinvloeden

- De term met toegevoegd water moet zijn vermeld bij vleesbereidingen en vleesproducten die er als 1 stuk uitzien, als het watergehalte meer dan 5% is

- De term samengesteld uit stukjes vlees/vis moet zijn vermeld als de indruk wordt gewekt dat het levensmiddel uit 1 stuk bestaat
De bewaarvoorschriften of gebruiksaanwijzingen hoeft u in de regel niet te vermelden. Vermelding was al wel verplicht in enkele gevallen. Zie hiervoor ook de volgende links.

Bronvermelding: Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA.nl)

Bronvermelding: Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV.nl)


Allergenen vermelding

Naast de nieuwe regelgeving rondom etiketteren, dienen horeca restaurants, cateraars, instellings-keukens, ijssalons, markt kooplieden, ambachtelijke bedrijven, etc, informatie beschikbaar te hebben over de aanwezigheid van allergenen in hun receptuur. Het gaat om het beschikbaar hebben van deze allergenen informatie. Het overbrengen van informatie aan uw gasten/klanten kan:

- mondeling: u geeft mondeling informatie aan uw gast als hij/zij hier om vraagt. Zet bijvoorbeeld op de menukaart: heeft u een allergie? meld het ons. Uw medewerkers kunnen de allergenen vragen vervolgens beantwoorden.
- elektronisch of schriftelijk: maak bijvoorbeeld een allergenenkaart die u toevoegt aan het menu, of rechtstreeks online op een tv-scherm toont. Of werk met icoontjes op de menukaart. 

Maak de allergenenadministratie, bijvoorbeeld EasyEtiket, onderdeel van je voedselveiligheidsplan. Dan kunnen medewerkers de informatie ten alle tijden raadplegen en kan de NVWA de informatie controleren. De informatie moet altijd kloppen. De receptuur moet dus altijd hetzelfde zijn, wie er ook in de keuken staat. Ook in de garnering mogen geen allergenen worden toegevoegd.

EasyEtiket

Hoe gaat EasyEtiket om met bovengenoemde wijzigingen? Zoals u heeft kunnen lezen zijn de eisen rondom het nieuwe etiketteren flink aangescherpt. Begint het te duizelen? Niet nodig, ga aan de slag met EasyEtiket en u voldoet vanzelf aan het nieuwe etiketteren. 

Droge stof berekenen
  Ja, dit is "droge" stof, dit wordt een saaie blog ;)  Wat is Droge Stof Bij het analyseren van voeding voor menselijk of dierlijk gebruik is het essentieel om de samenstelling van droge stof te begrijpen. Droge stof verwijst naar het...